โฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านค้าสินค้า ขายสินค้า

หัวเรื่อง ตอบ Views กระทู้ล่าสุดเรียงไอคอน
default โพลีเอทิลีนแวกซ์, พีอีแวกซ์, พีอีแว็ก, Polyethylene wax, PE wax โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:08
217 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:08
default แคลเซียมคาร์บอเนต, แป้งหนัก, แป้งเบา, Calcium Carbonate, CaCO3, GCC, PCC, Light Calcium, Heavy Calcium
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:08
264 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:08
default ปูนขาว, ไฮเดรตไลม์, แคลเซียมไฮดรอกไซด์, Hydrated Lime, Calcium Hydroxide, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:07
299 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:07
default Diethylenetriamine, ไดเอทิลีนไตรเอมีน, DETA, ดีอีทีเอ, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:07
150 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:07
default ไททาเนียมไดออกไซด์, ทิทาเนียมไดออกไซด์, Titanium Dioxide, TiO2, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:06
188 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:06
default Sodium Citrate, โซเดียมซิเตรต, Trisodium Citrate, ไตรโซเดียมซิเตรต, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:05
162 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:05
default Sodium Benzoate, โซเดียมเบนโซเอต, โซเดียมเบนโซเอท, สารกันบูด, สารกันเสีย, วัตถุเจือปนอาหาร
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:05
215 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:05
default โซดาไฟ, คอสติกโซดา, โซเดียมไฮดรอกไซด์, Caustic Soda, Sodium Hydroxide, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:03
186 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:03
default พีวีซี, PVC, โพลีไวนิลคลอไรด์, Polyvinylchloride, พีวีซีเรซิ่น, PVC resin, Tel. 0800160016
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:03
255 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:03
default โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์, โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, Potassium Hydroxide, KOH, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:02
175 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:02
default โพลิเมอร์แอนไอออน, Polymer Anion, โพลิเมอร์ประจุลบ, Anionic Polymer, Flocculant, ฟลอคคูแลนท์, 5946
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:02
213 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:02
default Perchloroethylene, PER230, PCE, เปอร์คลอโรเอทิลีน, เปอร์คลอโรเอทธิลีน, พีซีอี, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:01
182 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:01
default เม็ดกันชื้น, เม็ดดูดความชื้น, Moisture absorbent masterbatch, Plastic desiccant, Plastic defoaming masterbatch
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:01
209 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:01
default Magnesium Sulphate, แมกนีเซียมซัลเฟต, MgSO4, Epsom Salt โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:00
177 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:00
default Isopropyl Alcohol, Isopropanol, IPA, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, ไอโซโพรพานอล, ไอพีเอ, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 20:00
164 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 20:00
default เฮกซิลีนไกลคอล, Hexylene Glycol, HGL, CAS No. 107-41-5, ไกลคอล, Glycol, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 19:59
152 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 19:59
default กลีเซอรีน, กลีเซอรีนเกรดยูเอสพี, Glycerine, Glycerine USP, Refined Glycerine, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 19:59
131 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 19:59
default ไดออกทิลอดิเปต, น้ำมันดีโอเอ, พลาสติไซเซอร์, Dioctyl Adipate, DOA, Plasticizer, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 19:58
172 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 19:58
default Calcium Stearate, แคลเซียมสเตียเรต, แคลเซียมสเตียเรท, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 19:57
143 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 19:57
default Calcium Lactate, แคลเซียมแลกเตต, แคลเซียมแลกเตท, โทร 034854888
by polychemicals888 on 19 ก.ย. 2016 - 19:57
150 by polychemicals888
19 ก.ย. 2016 - 19:57
New posts
No new posts
Hot topic with new posts
Hot topic without new posts
Sticky topic
Locked topic
Syndicate content