กาแฟ

จำหน่ายพันธ์กาแฟ Arabica 100% (ผ่านการรับรองคุณภาพ)

12.00฿
ลักษณะต้นกล้า พร้อมลงปลูก
ผลผลิต

 สวนกาแฟอุ๊ยตุ้ย บ้านแม่วอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

รายละเอียด

12.00฿
 
Syndicate content