ลองกองตันหยงมัสเสียบยอด

ลองกองตันหยงมัสเสียบยอด

100.00฿
สีแพร

ลองกองตันหยงมัสเสียบยอด
เพาะเมล็ดจากลองกองบ้าน นำยอดตันหยงมัสพันธุ์ดีมาเสียบ
ปลูก 3 ปี ได้ผลผลิต

100.00฿
 
Syndicate content