เมล็ดผัก

เมล็ดผักปลังขาว

10.00฿
js2803

เมล็ดพันธ์ผักปลัง
10 บาท มีประมาณ 30เมล็ด

ผักปลัง เป็นไม้เลื้อย ลำต้นอวบน้ำ ชอบขึ้น ในสภาพที่ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น การระบายน้ำดี สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี รับประทานได้ทั้งยอดอ่อนและดอ

10.00฿
 

ขายเมล็ดผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว และไม้ดอกไม้ประดับ

12.00฿
ยุพิน

"เมล็ดพันธุ์ ปลูกเอง เก็บเอง ขายเอง"
ราคาชุดละ 12 บาท ทุกรายการ
(ยังไม่รวมค่าส่งแบบลงทะเบียน20 บาท สั่งกี่ชุดก็คิดเท่านี้ค่ะ)

****Update ข้อมูล และรายการขาย ได้ที่****

12.00฿
 

ขายเมล็ดมะเขืออ้อร้อเขียว

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

มะเขืออ้อร้อ

10.00฿
 

ขายเมล็ดพริกจินดา

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

พริกจินดา

10.00฿
 

ขายเมล็ดน้ำ้เต้าทรงขวดใหญ่

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

น้ำ้เต้าทรงขวดใหญ่

10.00฿
 

ขายเมล็ดน้ำเต้ากลมจุกยาว

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

 

10.00฿
 

ขายเมล็ดผักชีลาว

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

ผักชีลาว

 

 

10.00฿
 

ขายเมล็ดถั่วลายทหาร

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

ถั่วลายทหาร

10.00฿
 

ขายเมล็ดถั่วฝักยาวแดง

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

ถั่วฝักยาวแดง


10.00฿
 

ขายเมล็ดมะละกอขาวนวล

Tags:
10.00฿
ป้าเล็ก..อุบล

มะละกอ

10.00฿
 
Syndicate content