การดูใบสั่งซื้อสินค้า

   เมื่อผู้ดูแลเวบ ได้เปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อเป็น Complete แล้ว ผู้ขายก็สามารถดูใบสั่งซื้อได้จาก เมนู บัญชีผู้ใช้ของฉัน
หัวข้อคลิก เพื่อดำเนินการใบสั่งซื้อ

ก็จะเห็นรายการสั่งซื้อที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะมาจากผู้ดูแลเวบ

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้คลิกที่ไปไอคอน แว่นขยาย