การประกาศขายสินค้า

   ในการนำสินค้ามาประกาศขาย จะทำได้ทันทีหลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โดยไปที่เมนู

สร้างเนื้อหา -->สินค้า

 

    ในการประกาศขายสินค้า เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย ผู้ขายต้องให้ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ การชำระเงิน ในหน้าประกาศขายสินค้า อย่างครบถ้วนถูกต้อง

   หลังจากนั้นจะเป็นการติดต่อสอบถามกันเอง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย