การเปลี่ยนสถานะการซื้อขาย

เมื่อตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วให้อัพเดทสถานะ โดยการไปที่เมนู

เมนูผู้ใช้ของฉัน --> คลิก เพื่อดำเนินการใบสั่งซื้อสินค้า --> Fulfill Order

ให้ติ๊กเลือกตรงช่อง Action ของใบสั่งซื้อที่ได้ซื้อขายเรียบร้อยแล้ว

แล้วกดปุ่มปรับปรุง

การดำเนินการใบสั่งซื้อก็จะเปลี่ยนสถานะเป็น Complete