ถามตอบ

ถาม : ทำไมต้องขายสินค้าที่ตลาดบ้านสวนพอเพียง
ตอบ : ในการประกาศขายสินค้า ประกาศได้ฟรี และจะยังคง ฟรีตลอดไป

ถาม : ประกาศขายสินค้าที่นี่มีข้อดีอย่างไร
ตอบ : ระบบการทำงานของตลาดบ้านสวนพอเพียง เมื่อมีการประกาศขาย ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง google ทันที  ซึ่งจะทำให้สินค้าของท่านค้นเจอใน google ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับ Social Network อย่าง Facebook และ Twitter

ถาม : ขายสินค้าอะไรได้บ้าง
ตอบ : ความจริงเน้นสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกี่ยวกับการเกษตร ห้ามขายสินค้าเคมีเกษตร  แต่ก็อนุญาตให้ขายสินค้าอื่นๆ ได้ที่ไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฏหมาย หลอกลวง และเอาเปรียบลูกค้าจนเกินไป ในการขายขอให้ยึดหลัก มีคุณธรรม แล้วการขายของคุณจะเจริญ

ถาม : หากมีการขายสินค้าที่หลอกลวง หรือสินค้าไม่ดี ทางเวบจะทำอย่างไร
ตอบ : อย่าลืมว่าสินค้าที่คุณประกาศขาย ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด่านแรกคุณก็โดนลูกค้าต่อว่า ถ้าพบข้อเท็จจริง ผู้ดูแลก็ลบสินค้านั้นทิ้ง และหรือ บล๊อคไม่ให้มาขายสินค้าอีก