ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

6 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

ต้นกระดาษ

ราคาต้นกระดาษชัยโยเงินสด 3 บาท เงินจอง 2.50 บาท ราคานี้หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559

 

 

ต้นกระดาษต้นกล้าชัยโย ปลูกได้ตามพื้นที่รกร้างว่าง สามารถปลูกพืชอื่นด้วยได้ หรือปลูกตามคันนา  มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นกลม ตั้งตรง  เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังร่วน เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบ และที่ราบสูง ทนแล้งได้ดี 

เจ้าของแปลงไม้ต้นกระดาษ เมื่อนำเอกสารมาลงทะเบียนกับเราจะได้รับค่าลงทะเบียน ไร่ละ 100 บาท และได้รับเพิ่มอีกไร่ละ 100 บาท เมื่อตัดไม้ในแปลงนั้นมาขายให้แก่เรา

สนใจปลูกต้นกระดาษ ต้นพลังงาน ติดต่อชัยโย สาขาใกล้บ้านท่าน โทร 1735

 

*ราคาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน  สอบถามเจ้าหน้าที่สาขา

 

ต้นกล้าชัยโย,ต้นกระดาษ,ต้นพลังงาน,ปลูกต้นกระดาษ,รับซื้อไม้,ไม้สับ,ชิ้นไม้สับ,ไม้, woodchip

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com 

shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com 

shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com 

shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com 

shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com 

shaiyoaaa
Offline
Joined: 14 พ.ค. 2015
ต้นกระดาษชัยโย

ต้นกระดาษชัยโย ปลูกต้อนรับหน้าฝนราคาถูก

สั่งซื้อ สอบถาม โทร 1735 หรือที่  http://www.saaa.co.th

ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย

ราคาต้นกระดาษชัยโยเงินสด 3 บาท เงินจอง 2.50 บาท ราคานี้หมดเขต 31 พฤษภาคม 2559

 

 

ต้นกระดาษต้นกล้าชัยโย ปลูกได้ตามพื้นที่รกร้างว่าง สามารถปลูกพืชอื่นด้วยได้ หรือปลูกตามคันนา  มีลักษณะเด่น คือ ลำต้นกลม ตั้งตรง  เจริญเติบโตได้ดีในดินลูกรังร่วน เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบ และที่ราบสูง ทนแล้งได้ดี 

เจ้าของแปลงไม้ต้นกระดาษ เมื่อนำเอกสารมาลงทะเบียนกับเราจะได้รับค่าลงทะเบียน ไร่ละ 100 บาท และได้รับเพิ่มอีกไร่ละ 100 บาท เมื่อตัดไม้ในแปลงนั้นมาขายให้แก่เรา

สนใจปลูกต้นกระดาษ ต้นพลังงาน ติดต่อชัยโย สาขาใกล้บ้านท่าน โทร 1735

 

*ราคาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน  สอบถามเจ้าหน้าที่สาขา

 

ต้นกล้าชัยโย,ต้นกระดาษ,ต้นพลังงาน,ปลูกต้นกระดาษ,รับซื้อไม้,ไม้สับ,ชิ้นไม้สับ,ไม้, woodchip

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ขายต้นกระดาษ ต้นพลังงาน พร้อมข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสีนิล
www.saaa.co.th ||  www.sininrice.com