ต้นลิ้นมังกรแคระ (ส่งแบบล้างราก)

Tags:
20.00฿
ลิ้นมังกรแคระ-hahnii
ลิ้นมังกรแคระ-hahnii

สูงประมาณ 12 - 15 cm.ราคาต้นละ 20 บาท

สูงประมาณ 7 - 9 cm.ราคาต้นละ 15 บาท

สูงประมาณ 5 - 6 cm.ราคาต้นละ 10 บาท

ราคา:20.00฿
น้ำหนัก: 60 g
ภาพประกอบสินค้า: 
ลิ้นมังกรแคระ-hahnii
ลิ้นมังกรแคระ-hahnii