pook

Tags:
150.00฿

            จำหน่ายโพลิเมอร์ลาเท็กซ์มีคุรสมบัติเป็นกาวในการยึดเกาะดินให้แข็งและยืดหยุ่นราวกับซีเมนต์ สามารถใช้ในการสร้างถนน พื้นทาง คันกั้นน้ำ บ่อดิน กระถางปลูกต้นไม้ ฯลฯ โดยใช้ดินในพื้นที่เป็นหลัก ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0869742577 id line :lukpook ครับ

 

      รีโนลิท เป็นน้ำยาเที่มีสารโพลิเมอร์ลาเท็ก และเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก  สารโพลิเมอร์ในส่วนผสม มีคุณสมบัติเป็นกาว ทำหน้าที่เพิ่มแรงยึดเกาะของปูนซีเมนต์กับดินหรือวัสดุอื่นๆเช่น หิน กรวด ทราย ช่วยให้เกิดการเชื่อมประสานของปูนซีเมนต์กับดิน เมื่อผ่านการบดอัดทำให้ดินมีความแข็งแกร่งคล้ายคอนกรีต

      รีโนลิทได้รับการคิดค้นส่วนผสมโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและพัฒนาเพื่อใช้งานทำถนน งานก่อสร้าง อ่างกักเก็บน้ำชลประทาน ฯลฯ เพื่อลดปริมาณการใช้หิน กรวด ทราย และเหล็ก ซึ่งนับวันจะมีราคาแพงขึ้น  เราสามารถเปลี่ยนมาใช้ดินที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ก่อสร้าง โดยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีคุณสมบัติคล้ายคอนกรีตมีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้ เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้ดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

         นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาวัสดุงานทำถนนด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ เพียงแต่นำดินมาผสมกับปูนซีเมนต์เพียงเล็กน้อยคลุกเคล้ากับน้ำ และใช้ รีโนลิท ผสม เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับเม็ดดิน แล้วบดอัดแน่น ทิ้งไว้รอประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนผสมเซ็ตตัว จากนั้นก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันที

การใช้งานของรีโนลิท นอกจากจะช่วยปรับโครงสร้างดินให้แข็งแกร่ง และทำให้ดินรับน้ำหนักได้มากขึ้น ยังช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีอีกด้วย

ราคา:150.00฿
น้ำหนัก: 1 kg